Groep 3

Welkom op de pagina van groep 3

Wij hebben het heel gezellig met elkaar maar werken ook heel hard. We zijn met 30 kinderen, 15 meisjes en 15 jongens. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is juf Mirjam in de groep en op woensdag juf Tessa.

We leren lezen, rekenen, spellen en schrijven. In het begin van groep 3 spelen we ook nog in de hoeken en met groep 2. Later hebben we themamiddagen met groep 1 en 2 en werken we groepsdoorbroken tijdens het talentmoment. Met groep 4 werken we groepsdoorbroken  tijdens het wereldmoment. Samen met kinderen uit groep 5 en met ouders oefenen we extra met lezen.

We zitten in groepjes van 5. Dit is fijn want dan kunnen we samenwerken en elkaar helpen.

We beginnen in groep 3 met het planbord maar na de herfstvakantie hebben we een weektaak op papier. Hierop kunnen we zien wat we allemaal moeten doen en wat onze doelen zijn. We oefenen dan ook met het plannen van ons werk.

Groetjes van de kinderen en de juffen van groep 3.

 

Hoe-kunt-u-thuis-oefenen-met-lezen

Hoe-kunt-u-thuis-oefenen-met-rekenen

Wereld-in-getallen-blok-1

Wereld-in-getallen-blok-2

Wereld-in-getallen-blok-3

Wereld-in-getallen-blok-4

 

 

KBS Eloy

Klingelbeek 28
7339 LD Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep