Groep 5B

Welkom op de pagina van groep 5B!

Wij zijn een leuke en enthousiaste groep. We hebben in totaal 24 leerlingen in onze klas, 13 jongens en 11 meisjes. We zitten in groepjes van vier leerlingen. Het fijne daaraan is dat we kunnen werken met een ‘schoudermaatje’ (naast je) of ‘oogmaatje’ (tegenover je).

We hebben twee leerkrachten. Op maandag, dinsdag en vrijdag is juf Martine er en op woensdag en donderdag is juf Mariska er.

Op maandag en woensdag hebben we gym.

Dit jaar maken we een ik-werkstuk en houden we een boekbespreking. Vorig jaar hebben we al geoefend met de vertelbeurten, dus dat komt vast goed!

We gaan er met elkaar een mooi, gezellig en leerzaam jaar van maken!

Groeten uit groep 5 Juf Martine Juf Mariska

KBS Eloy

Klingelbeek 28
7339 LD Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep