Sociale ontwikkeling

Om goed te kunnen leren is een schoolomgeving nodig waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. Al onze leerlingen krijgen daarom ‘Kanjertraining’.

Het doel van deze training is dat ieder kind leert om positief over zichzelf en anderen te denken, zodat een veilige sfeer ontstaat waarin pesten zoveel mogelijk wordt voorkomen. De volgende vijf basisregels staan daarbij centraal: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we lachen elkaar niet uit, niemand speelt de baas en niemand is zielig. Al onze leerkrachten zijn gecertificeerd om de Kanjertraining te geven.

KBS Eloy

Klingelbeek 28
7339 LD Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep