Groep 4

Welkom in groep 4,

Wij zijn een gezellige klas van 28 kinderen. We hebben dit jaar één juf.

Juf Anjo is er alle dagen.

We hebben het fijn met elkaar en kunnen ook erg hard werken. ’s Ochtends oefenen we met rekenen, spelling, technisch lezen, taal en begrijpend lezen. ’s Middags kunnen we het iets rustiger aan doen met Verkeer, Engels, Wereldmoment, Talentmoment en de Kanjertraining. Er is veel tijd om zelfstandig te werken aan onze eigen doelen en taken van de weektaak.

Wij gymmen op dinsdag en woensdag.

Dit jaar komen de tafels van 1,2,3,4,5 en 10 aan bod. We oefenen dit op school bijna iedere dag maar het zou fijn zijn als er thuis ook geoefend wordt. De tafels zijn namelijk erg belangrijk.

Ook het klokkijken oefenen wij veel dit jaar. Niet alleen op de analoge klok (hele uren, halve uren en kwartieren), maar ook digitaal (hele en halve uren).

In groep 4 leren we dit jaar wel 12 nieuwe spellingsregels, knap he!

Tijdens het eten en drinken leest de leerkracht graag voor of we kijken een educatief filmpje. Ook lezen we iedere dag. Zo maken we met zijn allen lekker veel leeskilometers.

Dit schooljaar komen alle kinderen aan de beurt om een ik-spreekbeurt te houden. Zo leren wij alvast hoe het is om voor de groep te staan. Hierover krijgen de kinderen en ouders t.z.t. meer informatie.

Groetjes van groep 4.

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep