Groep 4

Welkom in groep 4,

Wij zijn een gezellige klas van 26 kinderen. In onze klas zitten 10 jongens en 16 meisjes. We hebben dit jaar twee juffen.

Juf Anjo is er op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Kirsten is er op donderdag en vrijdag.

We hebben het fijn met elkaar en kunnen ook erg hard werken. ’s Ochtends oefenen we met rekenen, spelling, technisch lezen, taal en begrijpend lezen. ’s Middags kunnen we het iets rustiger aan doen met Verkeer, Engels, Wereldmoment, Talentmoment en de Kanjertraining.

Wij gymmen op dinsdag en woensdag.

Dit jaar komen de tafels van 1,2,3,4,5 en 10 aan bod. We oefenen dit op school bijna iedere dag maar het zou fijn zijn als er thuis ook geoefend wordt. De tafels zijn namelijk erg belangrijk.

Tijdens het eten en drinken leest de leerkracht graag voor of we kijken een educatief filmpje. Ook lezen we iedere dag. Zo maken we met zijn allen lekker veel leeskilometers.

Dit jaar leren we ook klokkijken. Niet alleen op de analoge klok (hele uren, halve uren en kwartieren), maar ook digitaal (hele en halve uren). Hiermee kan thuis ook goed geoefend worden.

Ook komen alle kinderen dit schooljaar aan de beurt met de ik-spreekbeurt. Hierover krijgen de kinderen en ouders t.z.t. meer informatie.

Groetjes van groep 4.

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep