Groep 7

Welkom op de pagina van groep 7.

Wij zijn een gezellige en hardwerkende groep van 27 kinderen. Juf Karen is de hele week de leerkracht van deze groep.

De Eloy is een daltonschool. Dit betekent onder andere dat wij werken met een weektaak. De kinderen leren plannen en werken aan hun eigen doelen.

Vanaf groep 7 leren de kinderen ook werken met een agenda en het maken en plannen van huiswerk.

Wij gymmen wekelijks op dinsdag en woensdag.

Iedereen in de klas houdt een spreekbeurt. Ook maken we een boekverslag en een werkstuk. De kinderen worden tijdens de opstartfase hierin begeleid op school. Daarna moeten de leerlingen dit thuis afmaken.

In de tweede helft van het schooljaar doen wij verkeersexamen (theorie en praktijk). Als we een activiteit of uitstapje hebben buiten de school, doen we dit op de fiets.

Aan het einde van het schooljaar krijgen wij het voorlopig (pré) advies voor de middelbare basisschool.

Groeten,

De kinderen van groep 7 en juf Karen

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep