Groep 7B

Welkom op de pagina van groep 7b

Welkom op de pagina van groep 7B!

Wij zijn een gezellige groep van 25 kinderen. Juf Anna is de hele week de leerkracht van deze groep.

De Eloy is een daltonschool. Dit betekent onder andere dat wij werken met een weektaak. De kinderen leren plannen en werken aan hun eigen doelen.

Vanaf groep 7 leren de kinderen ook werken met een agenda en het maken/ plannen van huiswerk. Dit bespreken we elke vrijdagmiddag. Het huiswerk wordt bewaard in een map.

Een vak dat dit schooljaar nieuw is voor de kinderen, is Blits. Dit is een methode voor Begrijpend Lezen en Informatieve Teksten en Studievaardigheden. Daarnaast bieden we taal aan via Snappet (tablets).

Wij gymmen wekelijks op woensdag en op vrijdag.

Iedereen in de klas houdt een spreekbeurt. Ook maken we een boekverslag en een werkstuk. De kinderen worden hierin begeleid op school.

In de tweede helft van het schooljaar doen wij verkeersexamen (theorie en praktijk). Als we een activiteit of uitstap hebben buiten de school doen we dit op de fiets.

Aan het einde van het schooljaar krijgen wij het voorlopig (pré) advies voor de middelbare basisschool.

Groetjes,

De kinderen van groep 7B en juf Anna

 

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep