Identiteit

De scholen van de Veluwse Onderwijsgroep zijn open katholieke scholen, die uitgaan van en geïnspireerd worden door de christelijk-katholieke traditie van onze samenleving.

Wij staan nadrukkelijk open voor iedereen die onze uitgangspunten wil onderschrijven. Er is ruimte voor andere geloofsovertuigingen en voor mensen die kennis willen maken met onze overtuiging. Concreet betekent dit dat wij zorgvuldig omgaan met het geloof en met de daaruit volgende opvattingen over waarden en normen. Identiteit is voor ons een vertrekpunt, geen eindpunt. Onze scholen besteden aandacht aan de Bijbel, zonder daar evangeliserend of diskwalificerend mee om te gaan. Uiteindelijke keuzes worden naar onze overtuiging gemaakt door de ouders en hun kind(eren), niet door de school.

Levensbeschouwelijk onderwijs
Tijdens de lessen levensbeschouwing praten we over het katholieke geloof en lezen we verhalen uit de Bijbel en vertalen die naar de huidige tijd. Daarnaast vieren we de christelijke feestdagen. In de groepen hanteren wij een jaarplanning, waarbij een duidelijke opbouw en doorgaande lijn zichtbaar is in de school. Er wordt aandacht geschonken aan het christendom én aan andere geestelijke stromingen zoals islam, hindoeïsme en boeddhisme. We leren de kinderen vragen te stellen en na te denken over en respect te hebben voor verschillende geloven en rituelen. Elke week starten we met een moment van bezinning. Dit kan zijn in de vorm van een gebed, een lied, een mooie gedachte, een verhaal of een filosoferende dialoog. Elke groep heeft een eigen bijbel tot de beschikking om verhalen uit voor te lezen.
Ook wordt er twee
 keer per jaar in elke groep een verhaal verteld middels Godly play, een vertelwijze waarbij een geschoold medewerker een verhaal vertelt met bijbehorende verwonderingsvragen. Daarna volgt een verwerking die veelal creatief is. De groepen 7 en 8 doen dit d.m.v. een bezoek aan de Onze Lieve Vrouwekerk.

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep