Identiteit

De scholen van de Veluwse Onderwijsgroep zijn open katholieke scholen, die uitgaan van en geïnspireerd worden door de christelijk-katholieke traditie van onze samenleving.

Wij staan nadrukkelijk open voor iedereen die onze uitgangspunten wil onderschrijven. Er is ruimte voor andere geloofsovertuigingen en voor mensen die kennis willen maken met onze overtuiging. Concreet betekent dit dat wij zorgvuldig omgaan met het geloof en met de daaruit volgende opvattingen over waarden en normen. Identiteit is voor ons een vertrekpunt, geen eindpunt. Onze scholen besteden aandacht aan de Bijbel, zonder daar evangeliserend of diskwalificerend mee om te gaan. Uiteindelijke keuzes worden naar onze overtuiging gemaakt door de ouders en hun kind(eren), niet door de school.

Levensbeschouwelijk onderwijs

In alle groepen wordt er gedurende het schooljaar aan levensbeschouwelijke projecten gewerkt.
De methode ‘Houvast op school’ geeft hiervoor suggesties. Verhalen uit de Bijbel vertalen we naar de huidige tijd. Wat kunnen we van de verhalen leren? In de hogere groepen behandelen we ook andere religies. We willen kinderen leren tolerant te zijn ten opzichte van andere culturen en religies en nieuwsgierig te zijn naar wat anderen bezighoudt en beweegt.

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep