Nieuwbouw Eloy

Onze school krijgt een nieuw gebouw. Een heugelijk feit voor onze kinderen en leerkrachten. “Het oude gebouw is toe aan vervanging. Wij kijken ernaar uit om ons hedendaagse onderwijs vorm te kunnen geven in een gebouw dat daar de ruimte en mogelijkheden voor biedt”, aldus Jantien Versteeg, directeur basisschool Eloy. Als alles volgens planning verloopt, zal de sloop en start van de bouw ongeveer eind 2021/begin 2022 plaatsvinden. De bouw zal ongeveer medio 2023 gereed zijn.

Via deze pagina houden we u op de hoogte met het laatste nieuws.

December 2021

Inmiddels is ons oude schoolgebouw gesloopt.

Samenwerking gemeente
De afgelopen maanden hebben we samen met de gemeente veel gesproken over de nieuwbouw van onze school. We hebben gesproken over de omvang van het nieuwe schoolgebouw, de plaats van het gebouw op de kavel en bouwvoorschriften.

Onze wens is dat er een schoolgebouw gebouwd wordt dat past bij onze onderwijsvisie. Dat houdt in dat we nadenken over de inrichting van de school, de lokalen en de centrale ruimtes. Zo willen we heel graag het ‘buiten leren’ op onze school vormgeven en daarnaast krijgt ook de kinderopvang en BSO een centrale plek in de nieuwbouw.

Toekomstbestendig
Belangrijke eis vanuit de gemeente is dat het gebouw twee verdiepingen hoog moet zijn. Bovenal moet het een toekomstbestendig en duurzaam gebouw worden. Zo wordt het gebouw bijna energie- en gasneutraal. Omdat het gebouw straks uit twee bouwlagen bestaat heeft het een compacte footprint. Ons nieuwe gebouw heeft een bruto vloeroppervlakte van ca. 1.860 m2, verdeeld over twee functies; naast de onderwijsfunctie, wordt ook kinderopvang en bso in de nieuwbouw gehuisvest. De verschillende functies worden geïntegreerd in één gebouw. Het gebouw zal voor 300 leerlingen het onderwijs verzorgen, dit is ongeveer 30 leerlingen meer dan in de huidige situatie.

De knelpunten in de openbare ruimte rondom de school worden zeker herkend en de zorgen daaromtrent worden gedeeld. Voor de uitwerking van de openbare ruimte/verkeerssituatie hebben enkele besprekingen plaatsgevonden met de gemeente. Wij gaan verder in overleg met de gemeente om de mogelijkheden te bespreken.

Volgende stap
Paul van Olden is de architect die deze nieuwbouw vorm gaat geven. Hij gaat aan de slag met het voorlopig ontwerp van het schoolgebouw. Hierin verwerkt hij al onze wensen en eisen die gesteld zijn door de gemeente. Wij zijn heel benieuwd naar het resultaat. Wij hopen dit in het nieuwe jaar met u te kunnen delen.

Naast dat we straks een nieuw schoolgebouw krijgen, willen we ook gaan nadenken over de inrichting van het schoolplein. We willen een natuurlijk, duurzaam en uitdagend plein waar kinderen naar hartenlust kunnen bewegen, spelen, leren en ontdekken. Buitenspelen stimuleert de motorische ontwikkeling en heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties op school. Om dit straks te kunnen realiseren zijn we bezig om hiervoor subsidie aan te vragen.

Heeft u vragen die betrekking hebben op de bouw van onze school? Stel ze gerust!
Therry Eenkhoorn
Pentarho
teenkhoorn@pentarho.nl

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep