Nieuwbouw Eloy

Klik hier voor het definitieve ontwerp van het schoolplein gemaakt door de landschapsarchitect. 

Klik hier voor een update over over de stand van zaken rondom de nieuwbouw, de oplevering en de inrichting van het schoolplein.

Klik hier voor de brief vanuit de gemeente waarin zij hun definitieve plannen uitleggen voor de herinrichting van de Klingelbeek.

 

Ontwerp definitief (september 2022)
Na een lange periode van heel hard werken, kunnen we vol trots melden dat het ontwerp van onze nieuwe school definitief is. Dit willen wij uiteraard graag delen met een ieder die belangstelling heeft. Hieronder volgen enkele beelden van onze nieuw te bouwen school. Ook is er een leuk filmpje opgenomen om nog meer beeld en geluid te geven aan het ontwerp.

Deze sfeer beelden geven een mooi beeld van hoe de school eruit komt te zien. Uiteraard is er ook een plattegrond van de indeling zichtbaar: 02-Plattegronden

Wil je helemaal een goed beeld en verhaal krijgen bij de beelden? Bekijk dan onderstaand filmpje. De basis van deze film is in het vroege voorjaar 2022 opgenomen, echter voor de zomervakantie (april-mei-juni 2022) hebben we enkele bezuinigingen moeten doorvoeren waardoor de beelden van het gebouw niet actueel waren in de film. Inmiddels zijn de actuele beelden er opnieuw in verwerkt.

Klik op de link hieronder:

https://youtu.be/G6aVHZYk4Z8

Hoogste punt bereikt! Klik op de link hieronder voor het persbericht van 12 januari 2024.

Persbericht – Nieuwbouw daltonschool Eloy bereikt hoogste punt


Update vanuit de Ditjes & Daltons:
[voorheen: Eloyinfo] (ongeveer 1x per zes weken):

Ditjes & Daltons nr. 2 vrijdag 6 oktober 2023
Nieuwbouw
Het kan je niet ontgaan
zijn, als je je kind naar school brengt… De bouw van onze nieuwe school gaat hard!
Op dit moment ligt de verdiepingsvloer erop. Dit heeft wel meer tijd gekost, dan verwacht. Dit heeft alles te maken met de vertraging die we hebben opgelopen met de levering van de staalconstructie. Er wordt met man & macht gewerkt om de vertraging zo minimaal mogelijk te laten zijn. Als er daarom ’s avonds doorgewerkt dient te worden, dan doet de aannemer dat.

Pet je af, voor de aannemer en zijn mannen!

Langzaamaan zijn wij ook bezig met hoe we het een en ander willen inrichten. Misschien ken je het wel van je eigen huis. De wensen zijn altijd groter dan de portemonnee. Om de portemonnee wat uit te breiden, maar ook zeer zeker om de betrokkenheid van de kinderen bij de nieuwe school te vergroten, gaan wij dit schooljaar diverse acties organiseren om de nieuwbouw nog iets mooier te laten worden. Binnenkort volgt hierover meer informatie!

Ditjes & Daltons nr. 4 vrijdag 30 juni 2023
De eerste stenen liggen ‘vast’ op de bouwplaats!
Vanochtend was het eindelijk zover! De eerste stenen van onze nieuwe school zijn gelegd.

Dit moment konden we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Samen met de genodigden, buurtbewoners, ouders, leerkrachten, medewerkers van Fris! en alle kinderen hebben we hier een feestelijk moment van gemaakt. De aannemer en zijn mensen kunnen nu in volle vaart aan de slag. We hopen dat de eerste muren snel zichtbaar zijn.

Ditjes & Daltons nr. 3 vrijdag juni 2023
Het is begonnen……
De vergunning is binnen! Dat betekent dat er gestart is met de nieuwbouw aan de Klingelbeek. Wij zijn hier enorm blij mee!

Het bouwproces is al helemaal ingeregeld. Bouwbedrijf Doppenberg is direct deze week begonnen met de eerste werkzaamheden. Uiteraard gaan wij de eerste officiële handeling vieren met de kinderen, de ouders, buurtbewoners en betrokkenen zoals de architect. Noteer alvast 30 juni om 9.00 uur! Meer informatie volgt…..

Om voldoende ruimte te hebben op de bouwplaats is het fijn als de witte unit van Fris! alvast weg kan. En dat kan. Fris! zal maandag 10 juli verhuizen. Het huidige lokaal van groep 8b is kinderopvang geschikt en wordt omgebouwd naar een mooie ruimte voor de peuteropvang en BSO van Fris!

Ditjes & Daltons nr. 2 vrijdag april 2023
Nieuwbouw

Ons geduld wordt behoorlijk op de proef gesteld. Het lijkt goed te gaan komen. Wij hopen na de meivakantie goed nieuws te kunnen delen met iedereen die het horen wil.

Ditjes & Daltons nr. 1 vrijdag 17 maart 2023
Nieuwbouw
Het leek er even op, donderdag 2 maart. Een grote machine kwam de bouwplaats oprijden en begon te graven. Helaas was dit niet de start van de nieuwbouw. Er moest nog een uitgebreider archeologisch onderzoek plaatsvinden in opdracht van de gemeente. Gelukkig zijn er geen bijzondere vondsten gedaan. Dat had onze nieuwbouw lelijk kunnen vertragen. Vanuit archeologisch oogpunt dus groenlicht! Nu nog wachten op de vergunning.

Eloyinfo vrijdag 3 februari 2023
Nieuwbouw

In december is er een schrijven vanuit de gemeente geweest om aanvullende stukken aan te leveren voor de vergunning aanvraag. Het is ons gelukt om alle aanvullende stukken gereed te krijgen. Deze zijn onlangs ingediend, waardoor de periode van aanvraag weer is gaan lopen. Wij hopen dat de vergunning spoedig verleend wordt zodat de nieuwbouw gestart kan worden. Wij zijn er klaar voor!

Eloyinfo vrijdag 23 december 2022
Nieuwbouw
Het kopje nieuwbouw is inmiddels een vast onderdeel van de Eloyinfo geworden. Graag hadden wij willen delen dat de vergunning voor de nieuwbouw is afgegeven, maar helaas is dit nog niet het geval. De gemeente heeft aanvullende stukken gevraagd waardoor de periode waarbinnen de vergunning verleend moet worden behoorlijk is verlengd.

Eloyinfo 18 november 2022
Nieuwbouw

De bouwvergunning aanvraag is ingediend! Wij hopen net voor het nieuwe kalenderjaar te horen of de vergunning verleend gaat worden zodat wij mogelijk in januari/ februari kunnen starten met de bouw.
Op dit moment zijn wij onder andere druk bezig met de verkeersveiligheid rondom de nieuwbouw. Uiteraard is de school niet verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid, maar wij voelen wel de noodzaak om hier constructief over in gesprek te zijn met de gemeente en de buurtbewoners. Er wordt in breed comité nagedacht over het veilig halen en brengen van leerlingen van en naar de school. Op dit moment hebben wij als school een voorkeursscenario. Wij willen dit graag op korte termijn samen met de gemeente bespreken met de buurtbewoners. Dan volgt er nog het financiële stuk. Mocht er iets concreets uitkomen, houden wij u uiteraard op de hoogte.

Eloyinfo vrijdag 7 oktober 2022
Nieuwbouw
Begin september hebben wij de presentatie van het definitieve ontwerp met de kinderen in de groepen gedeeld. Er ontstonden vele enthousiaste reacties. Diezelfde middag heeft u ook van ons een mail ontvangen met daarin het ontwerp. Omdat wij ook graag ‘een goede buur’ willen zijn voor de omwonende van onze school, hebben wij hen op 12 oktober jl. uitgenodigd om te komen kijken naar de presentatie. Dit gaf ons de kans om de dialoog aan te gaan met buurtbewoners over de zorgen die er leven in de wijk. Een belangrijke zorg is de verkeersproblematiek. Als school herkennen wij dit probleem, maar zijn wij niet in staat om dit alleen op te lossen. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de gemeente, maar wij doen ons uiterste best om samen met de gemeente te kijken hoe we deze problematiek kunnen aanpakken. Daarbij ontstaan er bij ons al hele prille ideeën over de mogelijkheid om een Kiss&Ride zone op ons schoolplein te realiseren. Binnenkort zitten wij met de gemeente om tafel om te verkennen hoe wij deze uitdaging het beste in gezamenlijkheid kunnen aanpakken.

Eloyinfo vrijdag 2 september 2022
Nieuwbouw
Wellicht is u de bedrijvigheid wel opgevallen op de bouwplaats. De afgelopen twee weken zijn de bouwhekken op de bouwplaats vervangen voor de bouwhekken van de aannemer die straks de bouw van onze school gaat realiseren. Dit betekent overigens nog niet dat de aannemer ook gaat starten met de bouw. Dit kan uiteraard pas, als alle betrokken partijen (team, ouders, kinderen, buurtbewoners) zijn geïnformeerd en de vergunning is verleend. Tijdens de startvergadering is het team meegenomen in het definitieve ontwerp van daltonschool Eloy middels beeld en verhaal. Op dit moment zijn wij druk bezig met het opnieuw monteren van een eerder opgenomen filmpje over de nieuwbouw die wij met u en de leerlingen gaan delen. Voor u en buurtbewoners zullen we dit ook middels een schriftelijke uitleg toelichten. Wij hebben hier wel even wat voorbereidingstijd voor nodig en hopen u medio september met trots onze nieuwe school te laten zien.

Eloyinfo vrijdag 2 juni 2022
Nieuwbouw
Hoe gaat het met onze nieuwe school?
Wanneer is de nieuwbouw klaar?
Wanneer starten ze met de bouw?
Zomaar wat vragen die rondzingen in en rondom de school. Het lijkt alsof er op dit moment niet veel gebeurt, maar niets is minder waar. Voor de meivakantie is de tekening van de nieuwbouw  over afgerond zodat hij ‘op de markt’ gebracht kon worden. Belangstellende aannemers konden inschrijven op de aanbesteding van de bouw van onze nieuwe school. Gelukkig hebben meerdere aannemers dat gedaan. Echter er is geen aannemer die binnen het beschikbare budget heeft kunnen inschrijven. De gemeente heeft ons de opdracht gegeven om in een bouwteam te kijken waar kansen liggen en mogelijkheden zijn om de inschrijving van de geselecteerde aannemer en het beschikbare budget dichterbij elkaar te brengen. Aan de ene kant is dat goed nieuws, want wij zijn een belangrijke stap verder in het proces. Aan de andere kant is het minder goed nieuws, omdat we moeten zoeken naar bezuinigingen. Toch is dit geen onbekend proces; bedenk maar eens dat je een nieuwe keuken, badkamer of auto wilt aanschaffen. Je zet hoog in met je wensen totdat je de investering ziet. Vaak gebeurt het dat je concessies moet doen in je wensen of je budget moet verhogen. Dat laatste gaat voor de nieuwbouw van de Eloy niet gebeuren. Inmiddels zitten we volop in het proces om te kijken welke concessies we kunnen doen zonder daarbij esthetische
kenmerken te kort te doen, in gebruik beperkt te worden of in de hoge kwaliteitseisen dusdanige keuzes te moeten maken dat wij er niet meer achter kunnen staan. Dit proces zal meerdere weken in beslag nemen. Daarna kan pas de vergunning worden aangevraagd, de handtekening gezet worden en de bouw daadwerkelijk worden gestart.


Opstartfase (najaar 2021)
Onze school krijgt een nieuw gebouw. Een heugelijk feit voor onze kinderen en leerkrachten. “Het oude gebouw is toe aan vervanging. Wij kijken ernaar uit om ons hedendaagse onderwijs vorm te kunnen geven in een gebouw dat daar de ruimte en mogelijkheden voor biedt”, aldus Jantien Versteeg, voormalig directeur basisschool Eloy. Als alles volgens planning verloopt, zal de start van de bouw ongeveer eind 2022/begin 2023 plaatsvinden. De bouw zal ongeveer medio 2024 gereed zijn.

Via deze pagina houden we u op de hoogte met het laatste nieuws. Lees ook onze Eloyinfo waarin iedere keer een korte update wordt gegeven.

December 2021

Inmiddels is ons oude schoolgebouw gesloopt.

Samenwerking gemeente
De afgelopen maanden hebben we samen met de gemeente veel gesproken over de nieuwbouw van onze school. We hebben gesproken over de omvang van het nieuwe schoolgebouw, de plaats van het gebouw op de kavel en bouwvoorschriften.

Onze wens is dat er een schoolgebouw gebouwd wordt dat past bij onze onderwijsvisie. Dat houdt in dat we nadenken over de inrichting van de school, de lokalen en de centrale ruimtes. Zo willen we heel graag het ‘buiten leren’ op onze school vormgeven en daarnaast krijgt ook de kinderopvang en BSO een centrale plek in de nieuwbouw.

Toekomstbestendig
Belangrijke eis vanuit de gemeente is dat het gebouw twee verdiepingen hoog moet zijn. Bovenal moet het een toekomstbestendig en duurzaam gebouw worden. Zo wordt het gebouw bijna energie- en gasneutraal. Omdat het gebouw straks uit twee bouwlagen bestaat heeft het een compacte footprint. Ons nieuwe gebouw heeft een bruto vloeroppervlakte van ca. 1.860 m2, verdeeld over twee functies; naast de onderwijsfunctie, wordt ook kinderopvang en bso in de nieuwbouw gehuisvest. De verschillende functies worden geïntegreerd in één gebouw. Het gebouw zal voor 300 leerlingen het onderwijs verzorgen, dit is ongeveer 30 leerlingen meer dan in de huidige situatie.

De knelpunten in de openbare ruimte rondom de school worden zeker herkend en de zorgen daaromtrent worden gedeeld. Voor de uitwerking van de openbare ruimte/verkeerssituatie hebben enkele besprekingen plaatsgevonden met de gemeente. Wij gaan verder in overleg met de gemeente om de mogelijkheden te bespreken.

Volgende stap
Paul van Olden is de architect die deze nieuwbouw vorm gaat geven. Hij is aan de slag gegaan met het voorlopig ontwerp van het schoolgebouw. Hierin heeft hij al onze wensen en eisen die gesteld zijn door de gemeente verwerkt. Wij zijn heel trots op het resultaat. Wij hopen dit spoedig met u te kunnen delen.

Naast dat we straks een nieuw schoolgebouw krijgen, willen we ook gaan nadenken over de inrichting van het schoolplein. We willen een natuurlijk, duurzaam en uitdagend plein waar kinderen naar hartenlust kunnen bewegen, spelen, leren en ontdekken. Buitenspelen stimuleert de motorische ontwikkeling en heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties op school. Om dit straks te kunnen realiseren zijn we bezig om hiervoor subsidie aan te vragen.

Heeft u vragen die betrekking hebben op de bouw van onze school? Stel ze gerust!
Therry Eenkhoorn
Pentarho
teenkhoorn@pentarho.nl

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep