Dalton

De Eloy mag zich sinds 2013 een officiële daltonschool noemen. Alle leerkrachten zijn in het bezit van hun daltoncertificaat en we hebben de doorgaande lijnen op het gebied van het daltononderwijs geborgd.

Wij werken vanuit de vijf kernwaarden van het daltononderwijs: vrijheid en verantwoordelijkheid (1), zelfstandigheid (2), samenwerking (3), reflectie (4) en effectiviteit (5). We vinden dat ieder kind recht heeft op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Niet ieder kind leert op dezelfde manier en hier houden wij rekening mee. Samen met uw kind reflecteren we dagelijks op de processen die hij/zij heeft geleerd en de producten die de hij/zij oplevert.

In ons daltonbeleidsplan zijn de planning, ontwikkeling en borging van ons daltononderwijs beschreven en vastgelegd.

Klik hier om dit Daltonboek te bekijken.
(Het Daltonboek wordt zsm geactualiseerd naar schooljaar 2022-2023)

 

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep