Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt een school ten minste eenmaal per vier jaar vast welke extra ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leerkrachten, schoolleiding en bestuur stellen samen het SOP op.

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep