VVTO – Engels

De Eloyschool is een school voor Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO) en biedt kinderen naast de Nederlandse taal, ook de Engelse taal aan vanaf groep 1.

In de onderbouw, groep 1 t/m groep 4, worden er frequent Engelse spelletjes gespeeld onder begeleiding van ouders of kinderen uit de bovenbouw. Vanaf groep 5 werken wij met de methode Take it Easy. We hebben ons Engelse onderwijs geïntegreerd in de andere vakgebieden. De afname van het Anglia-examens behoort tot de mogelijkheden in overleg met de intern begeleider.

Door op jonge leeftijd Engels aan te bieden, krijgen kinderen  niet alleen een grote vertrouwdheid met de vreemde taal maar ook een beter begrip voor talen in het algemeen. Kinderen die op jonge leeftijd al twee talen spreken, zullen op latere leeftijd makkelijker andere talen kunnen leren.

Doordat de kinderen spelenderwijs in aanraking  komen met een vreemde taal, krijgen ze plezier in het leren van talen. Dat is voor nu en later een belangrijk voordeel.

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep