Samen met Fris!

De Eloyschool werkt intensief samen met Fris! Kinderdagverblijven. Fris! hanteert de daltonkernwaarden, waardoor de opvang nauw aansluit op het onderwijs op onze school. Fris! verzorgt de voor- en naschoolse opvang van onze school en peuteropvang.

Op locaties van de Eloyschool organiseert Fris! vijf ochtenden per week peuteropvang. Deze vorm van opvang is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Fris! biedt uw peuter een veilige speelplek en stimuleert de ontwikkeling van uw kind in brede zin. Er wordt  gewerkt met de methode Uk & Puk, een totaalprogramma om de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en zintuiglijke vaardigheden te stimuleren. Deze vorm van kinderopvang geeft kinderen de unieke mogelijkheid om zich al spelend te ontwikkelen.

Meer informatie?

website:  www.friskinderdagverblijven.nl

e-mail:  eloy@friskdv.nl

telefoon:  06 1159 9395

Buitenschoolse opvang (BSO)

Fris! Kinderdagverblijven verzorgt naast peuteropvang ook de buitenschoolse opvang op de locatie van de Eloyschool. Deze opvang is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar, vóór school, na schooltijd, in de vakanties en op vrije dagen. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een afwisselend programma voor de kinderen, zoals sport- en spelactiviteiten, knutselen, toneel, muziek en nog veel meer.

 

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep