Luizencontrole

Om te voorkomen dat de school te maken krijgt met een hoofdluisprobleem, worden de kinderen na elke schoolvakantie gecontroleerd door onze 'werkgroep hoofdluis'.

Wij willen u vriendelijk verzoeken om op deze dagen zo min mogelijk haarlak, gel e.d. te gebruiken.

Mochten er neten en of hoofdluis bij uw kind ontdekt worden, dan wordt u daar als ouder(s)/verzorger(s) van op de hoogte gesteld. Mocht u zelf iets ontdekken bij uw kind, meld dat dan bij de leerkracht van uw kind.

Zie ook: Luizenprotocol.

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep