Verlof aanvragen

Verlof kunt u van tevoren aanvragen bij  de locatiedirecteur van de school (calamiteiten uitgezonderd).  Als een leerling zonder toestemming afwezig is, is de locatiedirecteur bij wet verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

In alle gevallen dient een aanvraag te worden gedaan door het formulier ‘aanvraag buitengewoon verlof’ in te vullen. Dit is op school te verkrijgen of hier te downloaden.

Meer informatie over de leerplicht vindt u op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep