Ouderbijdrage

Wij vragen alle ouders vrijwillig een financiële bijdrage te leveren. Met dit geld organiseren we allerlei activiteiten, zoals de sinterklaasviering en kerst.

Het bedrag wordt elk jaar gecontroleerd. U ontvangt aan het begin van het schooljaar informatie over het bedrag en de wijze van betaling.

De bijdrage voor een schooljaar bedraagt €25,- per kind.

De ouderbijdrage wordt geïnd middels een digitale overschrijving.

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep