Ouderraad

De ouderraad (OR) bevordert de samenwerking tussen ouders en het personeel van de school en zorgt voor de leuke dingen in het leven van de schoolgaande kinderen.

Zo denkt en werkt de ouderraad actief mee over en aan de organisatie en uitvoering van feesten en activiteiten op school, verzorgt de OR de catering van evenementen en organiseert inloopkoffieochtenden voor ouders. Ook zaken als het bezoek van de schoolfotograaf en het schoolreisje worden mede door de OR georganiseerd. Tevens int en beheert de OR de ouderbijdrage; budgetten voor de diverse activiteiten worden opgesteld en bewaakt.

 

Samenstelling

De OR bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, leden en twee vertegenwoordigers vanuit het lerarenteam.

De voorzitter van de OR is Richard Beumer.

U kunt de OR van onze school bereiken via ouderraad@eloyschool.nl

 

 

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep