Ouderraad

De ouderraad (OR) bevordert de samenwerking tussen ouders en het personeel van de school en zorgt voor de leuke dingen in het leven van de schoolgaande kinderen.

De ouderraad denkt en werkt actief mee over en aan de organisatie en uitvoering van feesten en activiteiten op school, verzorgt de catering van evenementen en organiseert inloopkoffieochtenden. Ook zaken als het bezoek van de schoolfotograaf en het schoolreisje worden mede door de OR georganiseerd. Tevens beheert de OR de ouderbijdrage; budgetten voor de diverse activiteiten worden opgesteld en bewaakt. Met de ouderbijdrage zijn leuke aanvullingen op het onderwijs mogelijk! De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter.

U kunt ons bereiken op het volgende mailadres eloor@veluwseonderwijsgroep.nl

Wij hebben al onze OR activiteiten beschreven in een informatieboekje: Activiteitenboekje OR 20232024

Samenstelling 

De OR bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, leden en drie vertegenwoordigers vanuit het lerarenteam. De leden van de ouderraad worden voor een periode van drie jaar gekozen.

De voorzitter en secretaris is Richard Beumer en de taak van penningmeester ligt bij Desiree Bronk.

Ouderbijdrage

De Eloy verzorgt regulier onderwijs. Naast dit reguliere onderwijs bieden wij extra activiteiten aan.  Bijvoorbeeld schoolvieringen, schoolreisje en vervoer. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Het ouderraad en de ouders uit de (deelraad van de) medezeggenschapraad stellen jaarlijks in overleg met het bevoegd gezag samen de ouderbijdrage vast en bepalen waaraan deze wordt besteed.

De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd via “Schoolkassa” dat een onderdeel is van Parnassys, ons schooleigen administratieprogramma. U ontvangt aan het begin van het schooljaar een betaalverzoek van ons die u eenvoudig via IDEAL kunt voldoen. Ook voor andere incidentele ouderbijdragen zal dit betaalsysteem worden gehanteerd.

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep