locatie weergave
schoolgids
onze resultaten

"Wij leren vanaf groep 1 Engels. Dat vind ik handig voor later. Daarom is de school top!"

- Loeka, 9 jaar

"De kinderen worden goed geholpen met bijvoorbeeld moeilijke vakken."

- Youri, 10 jaar

"Iedereen helpt elkaar heel goed en we zijn lief voor alle kinderen."

- Mirre, 9 jaar

"De juffen en meester geven goed en leuk les."

- Kasper, 9 jaar

"De Eloy is net één grote familie en je leert er veel."

- Marnix, 9 jaar

"We hebben Kanjertraining en Engels. Handig voor later!"

- Noortje, 10 jaar

"Wij leren inplannen!"

- Isabel, 9 jaar

"Je wordt goed geholpen als je nieuw bent en je maakt snel vrienden en de juffen en meester zijn heel aardig."

- Zeb, 9 jaar

"Je leert goed samenwerken."

- Emma, 9 jaar

"We hebben een groot schoolplein en we doen bij elk vak iets leuks."

- Jasper , 9 jaar

"We werken zelfstandig en iedereen is behulpzaam. Een geweldige school!"

- Tygo, 9 jaar

"Je leert hoe je moet samenwerken met kinderen en met leuke opdrachten."

- Angela, 10 jaar
Ga naar de informatie pagina
of bel (055) 5335033

Zo kan het zijn

Tess zwaait naar papa en mama. De eerste dag in groep 1-2. Tess heeft er zin in! De juf geeft Tess een handje. Tess mag in de kring naast Milan gaan zitten. Milan helpt Tess vandaag en wijst haar de weg. In de kring leest juf een verhaal voor. Daarna mogen alle kinderen een Engels liedje zingen: ‘The wheels on the bus go round and round…’. Dit liedje kent Tess al en ze zingt uit volle borst mee! Na het zingen mag Tess zelf kiezen waarmee ze gaat spelen. Ze kiest voor de bouwhoek en bouwt een hele hoge blokkentoren. Om 12.15 uur komt mama Tess weer ophalen. Wat is de ochtend voorbijgevlogen!

Daltononderwijs

De Eloy mag zich sinds 2013 een officiële daltonschool noemen. Alle leerkrachten zijn in het bezit van hun daltoncertificaat en we hebben de doorgaande lijnen op het gebied van het daltononderwijs geborgd. Wij werken vanuit de vijf kernwaarden van het daltononderwijs: vrijheid en verantwoordelijkheid (1), zelfstandigheid (2), samenwerking (3), reflectie (4) en effectiviteit (5). We vinden dat ieder kind recht heeft op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Niet ieder kind leert op dezelfde manier en hier houden wij rekening mee. Samen met uw kind reflecteren we dagelijks op de processen die hij/zij heeft geleerd en de producten die de hij/zij oplevert.
In ons daltonbeleidsplan zijn de planning, ontwikkeling en borging van ons daltononderwijs beschreven en vastgelegd.

Onderwijs op maat

Op de Eloy wordt gedifferentieerd lesgegeven. De leerstof wordt groepsgewijs aangeboden, waarbij de groepssamenstelling kan wisselen. De jaarstof wordt vertaald in periodieke programma’s en weekplannen. Daarin worden de leerdoelen vastgesteld en besproken met de leerlingen. Voor onze leerlingen is er een keuzevrijheid om naast de kerntaken aan doelen te werken die zij nog niet beheersen. Zelf kunnen leerlingen kiezen uit werkvorm, tempo, tijd en plaats.

Kanjertraining

Om goed te kunnen leren is een schoolomgeving nodig waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. Al onze leerlingen krijgen daarom ‘Kanjertraining’. Het doel van deze training is dat ieder kind leert om positief over zichzelf en anderen te denken, zodat een veilige sfeer ontstaat waarin pesten zoveel mogelijk wordt voorkomen. De volgende vijf basisregels staan daarbij centraal: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we lachen elkaar niet uit, niemand speelt de baas en niemand is zielig. Al onze leerkrachten zijn gecertificeerd om de Kanjertraining te geven.

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, krijgen ze bij ons op school Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. Door op jonge leeftijd een tweede taal te leren, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel beter. Dit komt met name het Nederlands ten goede en daarmee alle andere vakken.

Teamscholing

Gedurende hun gehele loopbaan zijn onze leerkrachten bezig met scholing. Wij willen onze eigen kennis en vaardigheden vergroten en mede daardoor de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Al een aantal jaren zijn wij ons als team aan het scholen op het gebied van opbrengstgericht werken, Engels, daltononderwijs en coöperatief leren. Daarnaast scholen de leerkrachten zich ook op individueel niveau. Onze leerkrachten wisselen regelmatig van groep en observeren elkaars lessen. We volgen cursussen en trainingen om ons de methodieken waar we mee werken eigen te maken. 

Even voorstellen…

“Iedere leerling wil zich ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk om te kijken wat het kind nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Daarbij kijken wij naar het gehele kind. Waar liggen jouw talenten? Wat is een uitdaging voor jouw? Door succes te vieren, aanbod aan te passen en samen met het kind te werken aan de cognitieve en sociaal emotionele groei. Wij doen dit graag samen met u als ouders. Welkom op de Eloy!” Chantal de Grutter, directeur
“De Eloy, dat zijn wij. Het is hier altijd gezellig en fijn." Cathy, leerling groep 8
“De Eloy is een leuke en gemoedelijke school waar samenwerken en zelfstandigheid centraal staan. Dat zie je terug in het gemotiveerde team van leerkrachten." Edwin Pieters, ouder
“Een veilige, uitdagende en rijke speel-/leeromgeving waar ieder kind zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Dat gunnen wij elk kind in groep 1/2." Juf Romy, leerkracht groep 1-2

Dit vinden wij belangrijk

We vinden het belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat, maar ook dat uw kind met plezier uit school komt. Daarom is ons onderwijs zo ingericht dat:

 • er veel aandacht is voor eigen inbreng, ontwikkelen van zelfstandigheid en samenwerking tussen kinderen;
 • leerlingen de vrijheid krijgen om zelf te kiezen hoe ze te werk gaan;
 • er een gemoedelijke sfeer is met zorg en aandacht voor ieder kind;
 • leerlingen die dat nodig hebben, extra uitdaging of ondersteuning krijgen;
 • alle leerlingen Engelse les krijgen van groep 1 tot en met groep 8;
 • er leuke activiteiten zoals ouder-kinddag, podiumvieringen en excursies worden georganiseerd;
 • onze leerlingen les krijgen van gemotiveerde leerkrachten die voortdurend werken aan hun eigen ontwikkeling.
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

Wij werken actief samen met Fris! Kinderdagverblijven. Fris! werkt net als de Eloy vanuit de kernwaarden van het daltononderwijs. De leidsters overleggen regelmatig met de leerkrachten van de onderbouw. Ook spelen de kinderen op gezette tijden met elkaar en komen de peuters kijken bij leuke activiteiten op school. Zo leren de peuters onze school en onze leerkrachten alvast kennen. Toch is de eerste schooldag voor ieder kind spannend. We besteden veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, staan zij open voor alle indrukken die ze tijdens een schooldag opdoen.
Samen met u overleggen we wat uw kind nodig heeft. We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen onze school; waar hangen de jassen? Hoe begint een schooldag? Oudere kleuters helpen daarbij.

Alle kinderen hebben een eigen stoel in de klas. In groep 1/2 beginnen we de schooldag met de inloop of in de kring. Aansluitend bij het thema zingen we liedjes, luisteren we naar verhalen, dansen we of doen we een taal- of rekenactiviteit in de kring. Tijdens de speel-/werkmomenten kiezen de kinderen zelf op het kiesbord wat en waar ze willen gaan spelen. Zo kunnen ze kiezen voor bijvoorbeeld de bouwhoek, de huishoek, puzzelen, een reken- of taalspelletje of het digibord.

doorvragen per mail

Opvoeden gebeurt thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij veel waarde aan goed contact met de ouders van onze leerlingen; wij beschouwen u als een belangrijke samenwerkingspartner. U bent na schooltijd altijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een afspraak.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

 • jaarkalender
 • nieuwsbrief Ditjes en Daltons
 • Parro
 • rapporten
 • tienminutengesprekken
 • social media, u kunt ons volgen op Facebook
 • onze website: www.eloyschool.nl

doorvragen per mail

Het is prettig als u voor informatie of aanmelding een afspraak maakt met de directeur. Zij kan u alles over de school vertellen en uw vragen beantwoorden. U kunt de directeur telefonisch bereiken:

Chantal de Grutter: (055) 533 50 33

Een mail sturen kan ook: c.degrutter@veluwseonderwijsgroep.nl

doorvragen per mail
agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende agendapunten

Meer agendapunten

De Eloy gaat nieuwbouwen, volg hier het laatste nieuws.

Nieuwbouw Eloy

Kom kennismaken

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of langskomen om kennis te maken? Laat uw gegevens hier achter en we nemen contact met u op.


KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep