Ouderbijdrage

Wij vragen alle ouders vrijwillig een financiële bijdrage te leveren. Met dit geld organiseren we allerlei activiteiten, zoals de sinterklaasviering en kerst.

Het bedrag wordt elk jaar gecontroleerd. U ontvangt aan het begin van het schooljaar informatie over het bedrag en de wijze van betaling.

De bijdrage voor een schooljaar bedraagt €25,- per kind. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL77INGB0008300282 t.n.v. Eloy, onder vermelding van de naam en de groep van uw kind.

KBS Eloy

Klingelbeek 28
7339 LD Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep