Missie & visie

Visie

Binnen het daltononderwijs staan leerstof en kind centraal. Ieder kind zien wij als een individu met eigen  talenten. Zelfstandigheid, samenwerking en omgaan met vrijheid zijn in toenemende mate belangrijk om je goed staande te kunnen houden in de samenleving. Wij willen kinderen uitdagen tot leren én leven in een pedagogisch klimaat van wederzijds vertrouwen. Een gestructureerde en veilige leeromgeving is essentieel om kinderen vaardigheden en kennis bij te brengen. Ouders zien wij in dit proces als partners.

Missie

De Eloy zorgt voor een positieve en veilige leeromgeving, waar  kinderen met plezier leren en waar  we tegemoet komen aan de individuele verschillen tussen kinderen. Wij willen met ons onderwijs kinderen uitdagen en actief betrekken en de zelfstandigheid, het zelfreflecterend vermogen en het samenwerkend leren van kinderen bevorderen.

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep