Missie & visie

Visie

Onze leerlingen zijn de talenten van de toekomst. De leerlingen van de Eloy leren hun eigen talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten in een veilige en uitdagende leeromgeving.
Wij zien de mens als een uniek en sociaal wezen. Met dat uitgangspunt willen we dat kinderen uitgroeien tot zelfstandige, vrije en gelukkige mensen die durven op te komen voor zichzelf, maar die zich ook kunnen bewegen in een sociale context: ‘Ik mag er zijn, iedereen hoort erbij’. Kennisoverdracht, het opdoen en uitwisselen van ervaringen en het ontdekken van de eigen mogelijkheden en talenten zijn nodig om dat te bereiken.

  • Ouders zien wij hierin als partners.
  • Als wereldburger staat de mens open voor diversiteit in cultuur en religie.
  • Solidariteit, vergeving, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid zijn daarbij leidraad.

Missie

De Eloy zorgt voor een positieve en veilige leeromgeving, waar kinderen met plezier leren en waar tegemoet wordt gekomen aan de individuele verschillen tussen kinderen. Wij willen met ons onderwijs kinderen uitdagen en actief betrekken en de zelfstandigheid, het zelfreflecterend vermogen en het samenwerkend leren van kinderen bevorderen. 

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep