Groep 3A

Welkom op de pagina van groep 3

Wij hebben het heel gezellig met elkaar maar werken ook heel hard.We zijn met 23 kinderen, 9 meisjes en 14 jongens. Op maandag, donderdag en vrijdag is juf Tessa Rin de groep en op dinsdag en woensdag juf Tessa S. Na de herfstvakantie is juf Tessa R er de hele week en geniet juf Tessa S

van haar zwangerschapverlof tot de zomervakantie.

We leren lezen, rekenen, spellen en schrijven. Hier beginnen we elke dag mee. In de middag is er tijd voor de andere vakken.

In het begin van groep 3 spelen we ook nog in de hoeken en met groep 2. Later hebben we themamiddagen met groep 1 en 2 en werken we groepsdoorbroken tijdens het talentmoment. Met groep 4 werken we groepsdoorbroken tijdens het wereldmoment.

We zitten in groepjes van 4 of 5. Dit is fijn want dan kunnen we samenwerken en elkaar helpen.

We beginnen in groep 3 met het planbord maar na de herfstvakantie hebben we een weektaak op papier. Hierop kunnen we zien wat we allemaal moeten doen en wat onze doelen zijn. We oefenen dan ook met het plannen van ons werk.

We gymmen op dinsdag en woensdag in de grote zaal met juf Laura, onze gymjuf.

Groetjes van de kinderen en de juffen van groep 3a

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep