Aanmelden

Onze school kent een open aannamebeleid. Dat betekent dat ieder kind in principe welkom is. Het is prettig als u voor informatie of aanmelding een afspraak maakt met de locatiedirecteur. Zij kan u alles over de school vertellen en uw vragen beantwoorden.

Als u wilt weten of onze school voor uw kind geschikt is, nodigen we u van harte uit om op de open dag te komen of een afspraak te maken met onze directeur. In gesprek kunt u uw vragen stellen, de directeur vertelt over onze school en leidt u rond. Als u kiest voor onze school dan kunt u de aanmeldprocedure volgen:

U kunt uw zoon of uw dochter officieel vanaf drie jaar schriftelijk aanmelden bij ons op school. We streven ernaar u binnen 6 weken na ontvangst van deze aanmelding te laten weten of onze school uw kind kan toelaten; in enkele gevallen duurt de berichtgeving maximaal 4 weken langer.
Als er meer kinderen zijn aangemeld dan wij als school plek hebben, dan treedt de toelatingsprocedure in werking. Wij geven voorrang aan kinderen die al een broertje of zusje op school hebben of een ouder of verzorger die voor de Veluwse Onderwijsgroep werkt.
(Wij zijn onze toelatingsprocedure verder aan het ontwikkelen en zodra deze definitief is vastgesteld publiceren wij deze op onze schoolwebsite, evenals onze beschikbare capaciteit)

Als uw kind jonger dan drie jaar is, kunt u uw kind nog niet aanmelden. Mocht u interesse hebben in onze school dan kunt u dat kenbaar maken met een vooraanmelding. Het aantal vooraanmeldingen geeft de school inzicht in hoeveel ouders geïnteresseerd zijn om hun kind ons onderwijs te laten volgen. U kunt wettelijk geen rechten ontlenen aan een vooraanmelding. Vanaf drie jaar kunt u uw kind officieel aanmelden.

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep