Groep 3B

Welkom op de pagina van groep 3b 

Wij hebben het heel gezellig met elkaar, maar werken ook heel hard. We zijn met 20 kinderen, 9 meisjes en 11 jongens. Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Mirjam in de groep en op donderdag en vrijdag juf Milou. Juf Pauline is straks met zwangerschapsverlof en daarna neemt ze juf Milou over.

We leren lezen, rekenen, spellen en schrijven. Hier beginnen we elke dag mee. In de middag is er tijd voor de andere vakken. 

In het begin van groep 3 spelen we ook nog in de hoeken en met groep 2. Later hebben we themamiddagen met groep 1 en 2 en werken we groepsdoorbroken tijdens het talentmoment. Met groep 4 werken we groepsdoorbroken tijdens het wereldmoment. 

We zitten in groepjes van 4. Dit is fijn, want dan kunnen we samenwerken en elkaar helpen. 

Vanaf de herfstvakantie hebben we een weektaak op papier. Hierop kunnen we zien wat we allemaal moeten doen en wat onze doelen zijn. We oefenen dan ook met het plannen van ons werk. 

We gymmen op dinsdag en donderdag in de grote zaal met juf Laura, onze gymjuf. 

Groetjes van de kinderen en de juffen van groep 3b 

Hoe-kunt-u-thuis-oefenen-met-lezen

Hoe-kunt-u-thuis-oefenen-met-rekenen

Wereld-in-getallen-blok-1

Wereld-in-getallen-blok-2

Wereld-in-getallen-blok-3

Wereld-in-getallen-blok-4

 

 

KBS Eloy

Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

telefoon:
(055) 5335033

e-mail:
directie@eloyschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep